poniedziałek, 1 marca, 2021

Aktualne konkursy PARP

Przedstawiamy Państwu wybrane konkursy organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodna (POPW) w 2021 roku:

 

1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP

Dla kogo: MŚP posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na co: na sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Termin składania wniosków:  7 kwietnia 2021 – 27 maja 2021

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

 

3.3.3. POIR Go to Brand EXPO 2020

Dla kogo: MŚP uczestniczące w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Na co: na działania promocyjne marek produktowych na rynkach zagranicznych:

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Termin składania wniosków: 26 luty 2021 – 29 marzec 2021

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020

 

2.3.6 POIR Granty na Eurogranty

Dla kogo: MŚP, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co: na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE:

 • koszty usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny
 • projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Termin składania wniosków:  1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

 

Konkursy planowane:

 

6.2 POIR Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

Dla kogo: MŚP, preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemie

Na co: pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie; na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmiana produktów.

Planowany: II/III kwartał 2021

 

Pilotaż Przemysł 4.0

Dla kogo: małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które: prowadzą działalność produkcyjną przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł, mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0)

Na co: na przygotowanie firm produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku

Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji:

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Jakie technologie mogą być dofinansowane:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

 

Źródło: broszura programowa PARP

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.