Promocja firm z branży IT na targach Gitex 2021

Polskie firmy z branży ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas najbliższej edycji targów Gitex Technology Week 2021 w Dubaju. Stoisko zorganizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Nazwa wydarzenia: Gitex Technology Week

Termin: 17-21 października 2021 r.

Strona wydarzenia: www.gitex.com

Lokalizacja: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Oferta stoiska skierowana jest do firm:

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym umożliwiamy:

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania podczas wydarzenia, jak również bilety wejściowe na targi Gitex.

Szczegółowe zasady korzystania ze stoisk zostaną określone po ogłoszeniu przez organizatorów dokładnych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, jakie będą obowiązywały na terenie poszczególnych wydarzeń.

Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku podczas Gitex 2021, piszcie na adres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

 

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas Gitex 2021 w Dubaju zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/314591,gitex_2021.html

Wirtualne spotkania biznesowe Green Days, 12-15 października 2021

Ośrodek Enterprise Europe działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy do udziału w wirtualnej giełdzie kooperacyjnej Green Days w dniach 12-15 października 2021.

Targi Pollutec to największa międzynarodowa wystawa sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych. GREEN DAYS to oficjalne wydarzenie B2B targów Pollutec!

Dla kogo? firmy działające w sektorach środowiska, energii i gospodarki o obiegu zamkniętym
Kiedy: 12-15 października 2021
Gdzie: platforma online

Na czym polega giełda?

Koszty

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Rejestracja
Rejestracja on-line trwa do 20 września 2021 r. => Zarejestruj się

Strona wydarzenia: Green Days

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Pętlak, tel. 89 512 24 29, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl

Pozyskaj nowych partnerów – „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

Poszukujemy doświadczonych firm chcących zdobyć nowych zagranicznych partnerów oraz skorzystać z umiejętności młodych przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs.

Program polega na współpracy ambitnego, początkującego przedsiębiorcy z bardziej doświadczonym właścicielem firmy. Relacja dostarcza różnych korzyści obu stronom.

Pobyt młodego przedsiębiorcy w Polsce jest finansowany przez Komisję Europejską.

Żeby wziąć udział w programie, trzeba od przynajmniej kilku lat prowadzić małe lub średnie przedsiębiorstwo.  

Więcej informacji: https://ppnt.poznan.pl/oferta/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow/ oraz erasmus@ppnt.poznan.pl

Konkurs Internacjonalizacja MŚP, 18 października – 22 grudnia 2021

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dla kogo:

Na co:

Wsparcie:

Możesz otrzymać maksymalnie 800 000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu

Terminy zgłoszeń:

18  października – 22 grudnia 2021

Dokumenty: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO – współpraca badawczo-rozwojowa

I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Dla kogo:

Na co: na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Dofinansowanie:

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu;

Dla przedsiębiorców dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi pomoc publiczną. Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum nie może przekroczyć:

w przypadku badań przemysłowych:

w przypadku prac rozwojowych:

Nabór wniosków: 1 lipiec 2021 – 30 listopad 2021

Strona konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedstawiamy Państwu możliwości wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

 

Platformy startowe w ramach POPW 2014-2020

Dla kogo: każdy pomysłodawca (pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę), który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co:  na rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami, wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy (0% wkład własny)

Nabór wniosków: ciągły, do 31 października 2022

Kontakt:

Platformy startowe działają w 9 miastach. Platforma Startup Heroes w Olsztynie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-startup-heroes

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

 

Projekt „Samozatrudnienie super sprawa! 31” w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Dla kogo: dla mieszkańców miasta Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego ziemskiego w wieku 30+ lat, pozostających bez pracy lub pracujących z najniższym wynagrodzeniem, a także reemigrantów.

Na co: pomoc szkoleniowa przy założeniu działalności gospodarczej oraz bezzwrotne dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 23,05 tys. zł i bieżących w kwocie do 1,5 tys. zł miesięcznie przez pierwsze pół roku lub dłużej.

Nabór wniosków: co 3 miesiące, przyszłe nabory: 13 września i 13 grudnia 2021 r.

Kontakt:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

tel.: 89 535 39 81, e-mail: dotacje@wmzdz.pl

www: https://dotacje.wmzdz.pl/31/o-projekcie/

 

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez Powiatowe Urzędy Pracy

Dla kogo: bezrobotni, absolwenci CIS, absolwenci KIS lub niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Na co: na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Nabór wniosków: wniosek o dofinansowanie  należy złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – powiatowym urzędzie pracy.

Kontakt:

Powiatowe Urzędy Pracy

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego: https://uppolsztyn.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

Program Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie (Bank Gospodarstwa Krajowego)

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo: studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego

Warunki udzielania pożyczki:

Nabór wniosków: ciągły

Kontakt:

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

tel.: 55 248 10 91, e-mail: pytania@screp.pl

www: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

 

Konkurs na zakładanie działalności gospodarczej w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 2014-2020 

Dla kogo: osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)

Na co: na realizację inwestycji na obszarze wiejskim, premia ryczałtowa na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w kwocie 60 tys. zł

Nabór wniosków: w 2021, informacje w wybranych LGD

Kontakt:

Lokalne Grupy Działania na terenie woj. warmińsko-mazurskiego:

https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/

Seminarium on-line „Wsparcie MŚP w aplikowaniu o środki z programu Horyzont Europa”, 30 czerwca 2021

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,

Biuro NCBR w Brukseli – Business & Science Poland,

Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR,

Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA),

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

oraz Enterprise Europe Network przy WMARR S.A. w Olsztynie

 

mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego

do udziału

w SEMINARIUM ON-LINE

„Wsparcie MŚP w aplikowaniu o środki z programu Horyzont Europa”

które odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30.

 

HORYZONT EUROPA jest największym na świecie programem Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych oraz innowacji. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 95,5 mld euro, co daje ogromne możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

 

O możliwościach finansowania rozwoju innowacyjności firm opowiedzą na spotkaniu eksperci z Biura NCBR w Brukseli – Business & Science Poland, Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA), Krajowego Punktu Kontaktowego przy NCBR oraz PARP.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego  i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres een@wmarr.olsztyn.pl  do dnia 28.06.2021 r.

Wydarzenie odbędzie się na platformie WEBEX.

Serdecznie zapraszamy.

 

Pobierz program seminarium

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wirtualna giełda kooperacyjna „Innovation Village 2021”, 24-25 czerwca 2021

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do udziału w wirtualnych spotkaniach biznesowych Innovation Village 2021 które odbędą się w dniach 24-25 czerwca i 4-5 listopada 2021.

Dla kogo: firmy zajmujące się technologiami dla transformacji ekologicznej i energetycznej

Kiedy: 24-25 czerwca 2021, 4-5 listopada 2021

Gdzie: platforma online Innovation Village 2021

Obszary aktywności:

Green, Energy and Circular Economy

Deep Tech

 

Na czym polega giełda?

 

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja
Rejestracja on-line trwa do 4 listopada 2021 => Zarejestruj się

Zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Pętlak, tel. 89 512 24 29, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl

Webinar „Polskie Mosty Technologiczne: Malezja, Tajwan, Arabia Saudyjska”, 24 czerwca 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinarium otwierające nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne na rynki Malezji, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, które odbędzie się 24 czerwca 2021 r. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Rejestracja: https://soe.paih.gov.pl/seminaria

 

Informacja na temat konkursu Polskie Mosty Technologiczne

Dla kogo: MŚP posiadające innowacyjny produkt/usługę/technologię zainteresowane ekspansją na wybrany rynek: Chiny, Malezja, Meksyk, Senegal, Singapur, Arabia Saudyjska, USA, Tajwan, Kenia

Na co: na stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji na danym rynku zagranicznym

Dofinansowanie: wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej)

www: https://soe.paih.gov.pl

Webinar Instrumenty finansowe Tarczy Antykryzysowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dla firm, 11 czerwca 2021

Szanowni Przedsiębiorcy!

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy WMARR S.A. w Olsztynie oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszamy przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na seminarium pt. „Instrumenty finansowe Tarczy Antykryzysowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dla firm”, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00.

Eksperci ARP S.A.  – Pani Beata Olszewska oraz Pan Rafał Bała – przedstawią ofertę wsparcia pomocowego z Tarczy Antykryzysowej dla firm oraz odpowiedzą na Państwa indywidualne pytania. Istnieje także możliwość umówienia bezpośredniego spotkania z ekspertami w Państwa firmie w celu dobrania najlepszego instrumentu finansowego.

Spotkanie odbędzie się na platformie CISCO WEBEX: https://bit.ly/3g0ElEU

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Prosimy o wypełnienie oraz odesłanie własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Program

Zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.