Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

 

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP?
Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

Finansowanie ma formę bonów własności intelektualnej i obejmuje dwa rodzaje działań:

  • BON 1: działania związane z własnością intelektualną (wstępna diagnostyka własności intelektualnej, ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w UE i poza nią); max. kwota bonu 1500 euro
  • BON 2: działania związane z patentami; max. kwota bonu 750 euro

Każde MŚP może wnioskować maksymalnie o jeden Bon 1 i jeden Bon 2.

 

Kwalifikujące się działania:

1. Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (ang. IP Scan) – usługi audytu wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IPPDA) – BON 
Wstępna diagnostyka własności intelektualnej – usługi IPPDA mają na celu zapewnienie doradztwa dla MŚP w zakresie potencjału własności intelektualnej dla rozwoju ich działalności. Usługi te są zapewniane przez ekspertów, których wyznaczają urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich, w ramach koordynacji i na wniosek beneficjenta. W przypadku wstępnej diagnostyki własności intelektualnej MŚP muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym mogą być świadczone kwalifikujące się usługi tego rodzaju.

W przypadku Polski przedsiębiorstwo może skorzystać z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

2. Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w UE (na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym) – BON 1

Kwalifikujące się prawa własności intelektualnej to znaki towarowe i wzory zgłaszane bezpośrednio i elektronicznie (w miarę możliwości) w EUIPO i urzędach ds. własności intelektualnej państw członkowskich, w tym w urzędzie ds. własności intelektualnej Beneluksu (BOIP). Zakres obejmuje opłaty za znaki towarowe i wzory za uzyskanie ochrony znaku towarowego lub wzoru w UE (w tym opłaty za zgłoszenie, klasę, badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji, w stosownych przypadkach).

3. Opłaty za znak towarowy i wzór poza granicami Unii Europejskiej – BON 1

Aby wesprzeć rozwój unijnych MŚP na bardziej międzynarodową skalę, kwalifikujące się opłaty obejmują międzynarodowe znaki towarowe i wzory przy wykorzystaniu systemów administrowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).
Opłaty podlegające zwrotowi to opłaty pobierane za wnioski (w tym opłaty podstawowe, opłaty za wyznaczenie i kolejne opłaty za wyznaczenie) w ramach:

  • międzynarodowego systemu znaków towarowych (system madrycki);
  • systemu wzorów międzynarodowych (system haski).

4. Opłaty patentowe za krajową ochronę patentową – BON 2

Kwalifikujące się opłaty to opłaty pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich za rejestrację patentów krajowych, w tym opłaty za zgłoszenie, opłaty za badania, opłaty za badanie i opłaty za publikację. Aby skorzystać z działań związanych z patentami, MŚP będą musiały wykazać, w celach informacyjnych, czy otrzymały zaświadczenie o wstępnej diagnostyce własności intelektualnej od krajowego dostawcy tej usługi w państwie członkowskim UE lub czy otrzymały usługę Horizon IP Scan. Zachęca się MŚP do wcześniejszego zgłoszenia się do usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej, aby zmaksymalizować korzyści z działań związanych z patentami.

 

Okres składania wniosków: od 10.01.2022 r. do 16.12.2022 r. Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Pobierz: Wytyczne dla wnioskodawców

Link do platformy: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.