Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019  r.

Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:


• nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

• nie zalegają z opłacaniem podatków;

• nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

• nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

• nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

• środki ochrony indywidualnej.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Szczegółowe informacje zamieściliśmy na naszej stronie internetowej, pod adresem www.zus.pl/prewencja. Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.