środa, 13 lutego, 2019

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 roku

W 2019 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy będą mieli do dyspozycji więcej środków na rozwój kwalifikacji zawodowych (zarówno swoich jak i pracowników) niż w ubiegłym roku. Nasze województwo otrzymało ponad 6 milionów złotych – mówi Kornelia Kin-Szymiec, inspektor w WUP. KFS stanowi specjalną część środków Funduszu Pracy, a powstał z myślą o pracodawcach i pracownikach, pomagając przede wszystkim w dofinansowaniu kosztów szkolenia kursów lub studiów podyplomowych.

Do jakiej instytucji powinien zgłosić się pracodawca jeśli chciałby aplikować o dofinansowanie?

Środki KFS są w dyspozycji powiatowych urzędów pracy, zatem pierwsze kroki warto skierować do urzędu, który swoim działaniem obejmuje siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Tam też składamy wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami w formie papierowej. Na stronie internetowej PUP są do pobrania potrzebne formularze.

Na jakie kształcenie można dostać dofinansowane ze środków KFS?

Corocznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala priorytety, oferując wsparcie w pierwszej kolejności do wybranych sektorów czy grup pracowników. Priorytety są podstawą, bowiem w pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z nich.

W 2019 roku wyznaczono sześć priorytetów wydatkowania KFS:

 • zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe;
 • osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • osoby po 45 roku życia;
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • osoby, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych.

Pracodawcy obawiają się, że na początku roku wpłynie duża liczba wniosków i środki wyczerpią się szybko…

Limity środków KFS dla powiatowych urzędów pracy, w bieżącym roku są dwukrotnie wyższe, niż w roku ubiegłym. W związku z tym nie powinno być problemu z ich dostępnością. Ponadto po wyczerpaniu limitu podstawowego, powiatowe urzędy pracy będą mogły uzyskać dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy.

Jak należy rozliczyć wniosek, czy procedura jest równie skomplikowana jak w przypadku funduszy unijnych?

W przypadku środków z KFS procedura jest prosta. Wszystkie szczegóły są zawarte w umowie pomiędzy PUP a pracodawcą. Warto pamiętać, iż osoby, które skorzystały ze szkolenia w ramach KFS muszą na koniec posiadać zaświadczenie o ukończeniu wybranej formy kształcenia oraz pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą podczas korzystania z dofinansowania.

W jaki sposób zachęciłaby Pani pracowników i pracodawców do skorzystania z możliwości, jakie daje KFS?

Celem utworzenia KFS było m.in. zapobieganie utracie przez pracowników zatrudnienia z powodu nieadekwatnych kompetencji do wymagań zmieniającej się gospodarki oraz poprawa zarówno pozycji firmy jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Postęp technologiczny wymusza konieczność dopasowania się do nowych wymagań oraz zmiennej organizacji pracy. Stąd potrzeba dokształcania się (bez względu na wiek i zajmowane stanowisko). Dzięki środkom KFS możliwe jest pokrycie aż do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw i do 80% dla pozostałych firm, w ten sposób środki KFS wspierają rozwój zawodowy pracodawców i pracowników.

Etapy dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków KFS:

 • określenie potrzeb szkoleniowych i złożenie przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
 • rozpatrzenie wniosku przez urząd pracy w terminie 30 dni od daty wpływu;
 • podpisanie umowy o dofinansowanie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 • udział w szkoleniu i zrealizowanie jego programu;
 • dostarczenie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz rozliczenie umowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej bądź Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie (tel. 89 522 79 00).

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.