aktualnosci_wmarr_27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017 r. oraz Programem promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r., w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000 000 zł,
2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:
1. Targów Hannover Messe wynosi – 150 000 zł,
2. Międzynarodowej Wystawy EXPO w Astanie wynosi – 300 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:
1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
2. koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
3. koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
4. koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
5. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
6. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
7. koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
8. koszty reklamy w mediach targowych;
9. koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
10. koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
11. koszty informacyjno-promocyjne projektu;
12. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

 

Termin składania wniosków: od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

Źródło:www.poir.parp.gov.pl

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.