Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej” (PIO) na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/3021/2022/II/DIF/Z/438 zawartej w dniu 04 kwietnia 2022 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – jako Pośrednikiem Finansowym / Wykonawcą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego – jako Menadżerem Funduszu Funduszy (Menadżerem) / Zamawiającym, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa”.

DLA KOGO

Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową (zwaną także: PIO) otrzymać może przedsiębiorca spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 • z obszarów inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego „żywność wysokiej jakości” lub
 • podmiotów z wybranych branż dotkniętych skutkami Covid – 19.

Przedsiębiorstwa spełniające powyższe warunki, ubiegające się o Jednostkową PIO:

 • muszą prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata,
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie warmińsko – mazurskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

NA CO

W ramach Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej finansowane będą:

 • inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu/maszyn/urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne,
 • aktywa obrotowe do 50% wartości Jednostkowej Pożyczki, w postaci: zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe.

WARUNKI:

 • Wartość Jednostkowej PIO wynosi od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł.
 • Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PIO nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PIO.
 • Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PIO wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej PIO.
 • Biorąc pod uwagę poziom stopy bazowej według stanu na dzień ogłoszenia w wysokości 3,42%, oprocentowanie pożyczek wynosi już od 1,71% w skali roku.
 • Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki.

Więcej informacji: https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-pozyczke-inwestycyjno-obrotowa

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.