poniedziałek, 22 stycznia, 2024

Pożyczka Regionalna dla MŚP

Jeszcze w styczniu przedsiębiorcy z województwa warmińsko – mazurskiego będą mieli możliwość  skorzystania z instrumentu finansowego pod nazwą  „Pożyczka Regionalna dla MŚP”.  To rozwiązanie wspiuje się ramy Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2023-2033 i stawia na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.

 

Kto może ubiegać się o udzielenie pożyczki?

O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Na jaki cel można uzyskać pożyczkę?

Przedsięwzięcie musi być zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i związane ze wzrostem konkurencyjności, w tym:

 • zakup środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu z wyłączeniem podgrupy KŚT 741 (według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS), narzędzi, przyrządów, wyposażenia, innych ruchomości;
 • zakup nieruchomości, przy czym dopuszcza się finansowanie do wysokości 90% zakupu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej pod warunkiem, że jest on uzasadniony realizacją przedsięwzięcia, w którym prowadzona będzie działalność produkcyjna, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. W ramach przedsięwzięcia konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z nabywaną nieruchomością;
 • finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług transportowych, przy czym dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne;
 • zakup środków obrotowych (kapitał obrotowy) w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe – do wysokości 30% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Maksymalna kwota pożyczki:

Kwota pożyczki wynosi do 1.000.000,00 zł.

 

Okres spłaty pożyczki:

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące, od wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki Regionalnej dla MŚP.

 

Okres karencji:

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki.

 

Oprocentowanie i preferencje:

1.Oprocentowanie stałe 1,42%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji:

 • realizowanych przez podmioty działające na rynku nie dłużej niż 3 lata (na dzień udzielenia pożyczki),
 • realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej (zgodnie z załącznikiem do regulaminu),
 • realizowane na obszarach przygranicznych (powiaty: bartoszycki, braniewski, gołdapski, kętrzyński i węgorzewski),
 • realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (zgodnie z załącznikiem do regulaminu),

 

2.Oprocentowanie stałe 2,84%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji:

 • wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, (https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje-warmii-i-mazur/)
 • wykazujących wpływ na oszczędność surowców i energii,
 • wykazujących wpływ na oszczędność emisji szkodliwych gazów do środowiska,
 • wykazujących wpływ na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy,

 

3.Oprocentowanie stałe, od 6,5% do 9,7% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

 

Więcej informacji oraz Regulaminy udzielania pożyczek znajdziecie w linach poniżej. 

 

W drodze postępowania dotyczącego wyboru pośredników finansowych, prowadzonego w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie podpisała umowy operacyjne z następującymi pośrednikami finansowymi:

 

 1. Konsorcjum – nabór wniosków rozpocznie się 25 stycznia 2024 roku o godzinie 9:00 w trybie ciągłym. 
 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Adres: Plac Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Strona internetowa: screp.pl

 

 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Adres: Mazurska 30, 14-105 Łukta

Strona internetowa: frrl.org.pl

 

 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Adres: Plac Zwycięstwa 16 lok. 3, 19-500 Gołdap

Strona internetowa: fwpr.org

 

2. Konsorcjum – nabór wniosków od 19 stycznia 2024 roku. 

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Adres: Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

Strona internetowa: darsa.pl

 

 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Adres: Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

Strona internetowa: nida.pl

 

Te instytucje będą kluczowymi pośrednikami finansowymi, wspierającmi MŚP w uzyskaniu niezbędnych środków na rozwój, inwestycje czy modernizację. Przedsiębiorcy mogą już zacząć skorzystać z tej szansy, rozwijając swoje przedsiębiorstwa i przyczyniając się do dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu.

W kolejnych wpisach dokonamy zestawienia pozostałych instrumentów finansowych dla MŚP dostępnych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (o Pożyczce na rozwój turystyki przeczytasz tu). Śledźcie naszą stronę, aby być na bieżąco z możliwościami wsparcia finansowego dostępnymi dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania. 

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Odpowiedzi udzieli: 

Agnieszka Jasińska, Konsultant EEN

tel.: 89 521 12 70

mail: a.jasinska@wmarr.olsztyn.pl

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.