Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzeń Sieci EEN

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę w celu organizacji wydarzenia (szkolenia, konferencji, warsztatów), na które Pani/Pan dokonuje zapisu. Spółka organizuje wydarzenie w ramach realizowanego przez Spółkę projektu Enterprise Europe Network East Poland. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem: www.een.wmarr.olsztyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę także w innych celach niż określony w punkcie 2, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tych innych celach.
4. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
5. Podanie danych w każdym przypadku jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, telefon lub e-mail i dane przedsiębiorstwa, jest niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu.
6. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, telefon lub e-mail i dane przedsiębiorstwa będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia wydarzenia. Po tym okresie dane osobowe będę przechowywane przez okres przewidziany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. W celach związanych z realizowanym przez Spółkę projektem Enterprise Europe Network East Poland dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia tego projektu.
7. Dane osobowe będą przekazywane także osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki). Dane będą przekazywane także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Ponadto, dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane również przez podmioty, z pomocy których Spółka korzystają wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty świadczące na zlecenie Spółki usługi doradcze, usługi wsparcia informatycznego, usługi doręczania korespondencji lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).
9. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
10. W celu zmiany bądź usunięcia danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres een@wmarr.olsztyn.pl, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz określenie żądania: usunięcia danych bądź ich zmianę- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.