Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap I

aktualnosci_wmarr_23Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Etapu I Działania 1.4 Programu Opeacyjnego Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję”.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Poziom dofinansowania projektów w konkursie

  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.
  • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Forma pomocy
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 I etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Termin i sposób złożenia wniosku o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.parp.gov.pl (link1 ) z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 12 września do 19 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Informacje oraz pełna dokumentacja dotycząca konkursu
Pytania dotyczące konkursu można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu dla działania 1.4 POPW, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP. Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

 

Źródło: www.popw.parp.gov.pl

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.