Dla kogo:

 • przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
 • grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże,
 • konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na co:

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • obejmujące wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
 • obejmujące prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – uzależniony jest od rodzaju wydatków i podmiotu (od 25% do 70%).
Minimalna wartość projektu: 200 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zależności od podmiotu):

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw: 200 000,00 PLN;
 • dla średnich przedsiębiorstw: 400 000,00 PLN;
 • dla dużych przedsiębiorstw: 800 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zależności od podmiotu):

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw: 1 000 000,00 PLN;
 • dla średnich przedsiębiorstw: 3 000 000,00 PLN;
 • dla dużych przedsiębiorstw: 5 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków: 30.08.2016 – 31.10.2016 r. (wydłużenie terminu składania projektów z 30.09.2016 na 31.10.2016)
Szczegóły: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/833/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.