dotacje

Europejski Zielony Ład – konkurs w Horyzoncie 2020

Europejski Zielony Ład – konkurs w Horyzoncie 2020

Komisja Europejska opublikowała dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Termin na składanie wniosków trwa do 26 stycznia 2021 r. Konkurs Europejski Zielony Ład ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów, w tym klimat, energia, transport, […]

poniedziałek, 21 września, 2020
więcej
Konkurs 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech

Konkurs 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka „Agrotech”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na konkurs przeznaczono 100 mln PLN. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (min. na poziomie krajowym) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.  Dla kogo? przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. […]

wtorek, 11 sierpnia, 2020
więcej
Dwa nowe nabory dla MŚP w związku z COVID-19

Dwa nowe nabory dla MŚP w związku z COVID-19

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości):   Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2 Kto może składać wnioski? Przedsiębiorstwa (MŚP) Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, […]

środa, 5 sierpnia, 2020
więcej
Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 6 (1/2020) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dla kogo: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające […]

poniedziałek, 3 sierpnia, 2020
więcej
Polskie Mosty Technologiczne: Kanada, Kazachstan, ZEA

Polskie Mosty Technologiczne: Kanada, Kazachstan, ZEA

Nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne na rynki: Kanada, Kazachstan i ZEA. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00. Celem projektu Polski Mosty Technologiczne […]

czwartek, 30 lipca, 2020
więcej
Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Kto może otrzymać dofinansowanie? Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro […]

środa, 10 czerwca, 2020
więcej
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” NCBiR

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus” Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. (Zakres tematyczny konkursu) Dla kogo: samodzielnych podmiotów, jak:  jednostki naukowe (w tym […]

środa, 3 czerwca, 2020
więcej
Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co: Na […]

poniedziałek, 1 czerwca, 2020
więcej
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”

Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”

Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   Dla kogo: przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 […]

środa, 29 kwietnia, 2020
więcej
Wsparcie dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Wsparcie dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

W związku z pandemią COVID-19, ośrodek Enterprise Europe Network działający przy WMARR S.A. w Olsztynie przekazuje Państwu informacje dotyczące funkcjonowania, zmian w przepisach oraz ułatwień dla przedsiębiorców: 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych Kto i na jaką pomoc może liczyć? osoby samozatrudnione, którym spadły obroty w wyniku epidemii COVID-19. Dofinansowane zostaną […]

poniedziałek, 27 kwietnia, 2020
więcej

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.