W związku z pandemią COVID-19, ośrodek Enterprise Europe Network działający przy WMARR S.A. w Olsztynie przekazuje Państwu informacje dotyczące funkcjonowania, zmian w przepisach oraz ułatwień dla przedsiębiorców:

1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Kto i na jaką pomoc może liczyć?
osoby samozatrudnione, którym spadły obroty w wyniku epidemii COVID-19.

Dofinansowane zostaną bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej:
Gdy spadek obrotów wyniesie:

 • co najmniej 30%– możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie;
 • co najmniej 50%– możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie;
 • co najmniej 80%– możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące.

Aby wyliczyć spadek obrotów, należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Należy zestawić je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie wylicza się spadek obrotów dla całego okresu, dla którego przedsiębiorca ubiega się o dofinansowanie.

Kto koordynuje to działanie?

Powiatowe Urzędy Pracy: http://www.urzedy-pracy.dic.pl/Urzedy_pracy-Warminsko-Mazurskie.htm

2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Kto i na jaką pomoc może liczyć?
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, którym spadły obroty w wyniku epidemii COVID-19.

Gdy spadek obrotów wyniesie:

 • co najmniej 30% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
 • co najmniej 50% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
 • co najmniej 80% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia możesz skorzystać przez 3 miesiące.

Aby wyliczyć spadek obrotów, należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Należy zestawić je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie wylicza się spadek obrotów dla całego okresu, dla którego przedsiębiorca ubiega się o dofinansowanie.

Kto koordynuje to działanie?

Powiatowe Urzędy Pracy: http://www.urzedy-pracy.dic.pl/Urzedy_pracy-Warminsko-Mazurskie.htm

 

3. Program pomocowy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju – subwencja

Kto i na jaką pomoc może liczyć?

firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.

Kto koordynuje to działanie?

Urząd Skarbowy w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn

tel.: (89) 539 24 00, fax: (89) 539 26 00
e-mail: us.olsztyn@mf.gov.pl

www:

 

4. Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Kto i na jaką pomoc może liczyć?
dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 • świadczenie postojowe
 • zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020

Kto koordynuje to działanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie
Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn

Infolinia ZUS Olsztyn: (22) 560 16 00

www: https://www.zus.info.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-wsparcie-z-zus/

 

5. Pożyczki płynnościowe z POIR

Kto i na jaką pomoc może liczyć?

Dla mikro, małych i średnich firm na zapewnienie płynności w przedsiębiorstwie, min:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • spłatę zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.),
 • wydatki inwestycyjne (opcjonalnie).

Zasady wsparcia:

 • zerowe oprocentowanie,
 • półroczna karencja w spłacie,
 • kwota pożyczki do 15 mln zł.

Kto koordynuje to działanie?

Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski należy składać do instytucji finansujących współpracujących z BGK. Ich lista wkrótce dostępna na stronie BGK:

www: https://www.bgk.pl/

6. Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/20

Kto i na jaką pomoc może liczyć?
podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym przedsiębiorcy.

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

 • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19).

Schemat B przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):

 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).

Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:

 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).
 • Środki w konkursie zostaną przeznaczone wyłącznie na zadania dotyczące świadczeń medycznych w zakresie chorób psychicznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
– 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej.

Kto koordynuje to działanie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86,
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
www: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6453/poddzialanie-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych-konkurs-nr-rpwm090101-iz00-28-00120


Niezbędną pomoc informacyjną oraz wsparcie można uzyskać w regionalnych ośrodkach sieci Enterprise Europe Network.

Enterprise Europe Network jest największą na świecie siecią wspierania przedsiębiorczości, utworzoną z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2008 r.

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: https://een.wmarr.olsztyn.pl/o-nas/

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.