100 mln euro na innowacyjne projekty w zakresie czystych technologii

Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór projektów w ramach Funduszu Innowacyjnego, jednego z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Nabór ma na celu wsparcie projektów, które wykorzystują wysoce innowacyjne technologie, procesy, modele biznesowe lub produkty/usługi, są wystarczająco dojrzałe i mają potencjał do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Na co: Projekty w zakresie energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu, w tym produktów zastępczych, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla.

Projekty o nakładach kapitałowych od 2,5 do 7,5 mln EUR, realizowane w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Fundusze mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi publicznymi źródłami finansowania, takimi jak pomoc publiczna lub inne programy finansowania UE.

Finansowanie: Fundusz Innowacji może pokryć do 60% wydatków kapitałowych projektu.

Nabór wniosków: do 31 sierpnia 2022 r poprzez platformę EU Funding and Tenders. Aplikować mogą podmioty publiczne i prywatne.

 

=> Nie wiesz czy Twój projekt wpisuje się w cele i kluczowe wymagania funduszu innowacyjnego? Skorzystaj z kwestionariusza

=> Obejrzyj nagranie z info day: https://www.youtube.com/watch?v=k-P0D0VTLnU

 

Więcej informacji: Fundusz Innowacyjny – drugi nabór 

Konferencja online „Organic Export During the War”, 23 czerwca 2022

W imieniu Entrepreneurship and Export Promotion Office zapraszamy przedstawicieli sektora ekologicznego do udziału w wirtualnej konferencji „Organic Export During the War” w dniu 23 czerwca 2022 w godz. 10:30-14:00.W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele rządu ukraińskiego, lokalni i międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele biznesu.

Uczestnicy konferencji zdobędą informacje na temat:

Przedstawione zostaną również historie sukcesów współpracy między ukraińskimi producentami ekologicznymi a międzynarodowymi kupcami.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia: Organic Export During The War

Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia – pierwsze konkursy

Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI) otwiera pierwsze konkursy: 4 tematy jednoetapowe i 2 tematy klasycznego, dwuetapowego konkursu. Wszystkie działania to projekty RIA (Research and Innovation Action), dla podmiotów non-profit i for-profit poniżej 500 mln euro obrotu rocznie, dofinansowywane w 100%.

Konkurs jednoetapowy:

Konkurs dwuetapowy:

 

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/inicjatywa-na-rzecz-innowacji-w-ochronie-zdrowia-otwarcie-i-pierwsze-konkursy

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP”- dotacja do 10 mln zł, 12 lipca – 5 sierpnia 2022

Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW).

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Możesz otrzymać maksymalnie 10 000 000 zł

Terminy zgłoszeń: 12 lipiec – 5 sierpień 2022

Dokumenty: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp

Spotkanie online „Nordic Intro – Dania, czyli co musisz wiedzieć planując działania biznesowe na rynku duńskim”, 10 czerwiec 2022

Szanowni Państwo,

W imieniu Scandinavian – Polish Chamber of Commerce zapraszamy na wydarzenie online  Nordic Intro – Dania, czyli co musisz wiedzieć planując działania biznesowe na rynku duńskim, które odbędzie się 10 czerwca 2022 w godz. 9:00-12:40.

Szkolenie przeznaczone jest dla firm zainteresowanych rozpoczęciem działalności na rynku duńskim.

Prelegenci przekażą praktyczną dawkę wiedzy z zakresu:

Prelegenci Nordic Intro- Dania:

Pełna agenda wydarzenia NORDIC INTRO. Zaproszenie dostępne również na Linkedin.

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim, a udział jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji mailowej: spcc@spcc.pl

Branża medyczna: Bezpłatna promocja na targach Florida International Medical Expo 2022, 27-29 lipca 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskie firmy z sektora medycznego do skorzystania z promocji na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym, które zostanie zorganizowane na targach Florida International Medical Expo (FIME) 2022 odbywających się w dniach 27-29 lipca 2022 r. w Miami Beach, USA. Stoisko będzie miało charakter otwarty – do wspólnego wykorzystania przez wszystkie zainteresowane firmy.

Celem organizacji stoiska jest promocja oferty polskich firm działających w branży medycznej wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Firmom zainteresowanym promocją oferowane są nieodpłatnie możliwości:

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem:

https://medical.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/316548,pl-polskie-stoisko-na-targach-fime-2022-.html

 

Stoisko informacyjno-promocyjne na targach FIME jest organizowane przez PARP w ramach Branżowego Programu Promocji branży sprzętu medycznego na lata 2020-2022, poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Praktyczne warsztaty z projektowania uniwersalnego w przedsiębiorstwach, 2 czerwca 2022, Olsztyn

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy

Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie

oraz Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur działające pod marką Designtodobre

zapraszają przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego

do udziału w warsztacie:

Projektowanie uniwersalne w przedsiębiorstwach

który odbędzie się w Tiffi Boutique Hotel, ul. Żeglarska 7, Olsztyn,

w dniu 2 czerwca 2022 w godzinach 9:00 – 13:00:

 

Projektowanie uniwersalne jest niezbędne przy projektowaniu usług, produktów oraz przestrzeni

i dotyczy zarówno instytucji publicznych jak i przedsiębiorstw.

 

Projektowanie uniwersalne usuwa bariery w dostępności do produktu lub usługi.
Projektowanie uniwersalne to:
– uwzględnianie w procesie projektowania ograniczeń i mocnych stron klientów;
– otwarcie na szerokie, często nowe grupy odbiorców;
– sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa;
– szansa na nowe postrzeganie marki.

 

Spotkanie poprowadzą praktycy, mający wieloletnie doświadczenie

w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych na rynek:

Małgorzata Adamus oraz Marzena Radzka-Wiśniewska,

 

 

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 31 maja 2022 r. wypełnionego

oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: een@wmarr.olsztyn.pl

 formularz zgłoszeniowy

agenda

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium DOING BUSINESS WITH HUNGARY, 18 maja 2022, Hotel Wileński w Olsztynie

Seminarium DOING BUSINESS WITH HUNGARY, 18 maja 2022, Hotel Wileński w Olsztynie

Seminarium „Doing Business in Hungary”, 18 maja 2022 r., Olsztyn

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku,

Polsko – Węgierska Izba Gospodarcza

oraz Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. w Olsztynie

zapraszają przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na

seminarium „Doing Business in Hungary”,

które odbędzie się

w dniu 18 maja 2022 roku w Hotelu Wileńskim w Olsztynie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu

prosimy o odesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego

na adres mailowy: een@wmarr.olsztyn.pl do dnia 16 maja 2022 r.

program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy.

Konferencja „Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”, 24 maja 2022, Olsztyn

Region Warmińsko-Mazurski Banku Gospodarstwa Krajowego

zaprasza na konferencję:

„Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”

24 maja 2022 r. o godzinie 10:00

w restauracji Przystań, ul. Żeglarska 3 w Olsztynie

 

Agenda

10.00 – 10.10   Powitanie

Anna Bułło – Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

10.10 – 12.10   Transformacja w kierunku Przemysłu Przyszłości

Przedstawiciele Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

12.10 – 12.30   Przerwa kawowa

12.30 – 13.00   Automatyzacja i Robotyzacja w praktyce. Szanse i wyzwania – panel dyskusyjny

Krzysztof Kamiński (Alnea), Piotr Pętlak (ERKO), Stowarzyszenie Inceptum

13.00 – 13.30   Plany BGK dla wsparcia projektów rozwojowych w kierunku Przemysłu Przyszłości

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego

13.30 – 13.45   Cyfryzacja, robotyzacja i nowe technologie – kolejna Inteligentna Specjalizacja Warmii i Mazur

Marta Piskorz – Dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej, WMARR S.A. w Olsztynie

13.45 – 15.30   Lunch, porady eksperckie przy stoiskach. Możliwość bezpośredniej konsultacji ze specjalistami Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

 

Dla zaproszonych gości, po spotkaniu, zostanie udostępniony – online – serwis dotyczący kwestii prawnych, związanych z tematyką wdrożeń Przemysłu 4.0.

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: rafal.maciejewski@bgk.pl

lub pod numer telefonu +48 519 538 213 do  20 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”) jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa (dalej: „BGK” lub „Bank”). Inspektor Ochrony Danych Banku jest dostępny pod adresem e-mail: iod@bgk.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu przesłania wiadomości informacyjnej dotyczącej organizowanej konferencji o nazwie „Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji informacyjnej dotyczącej działalności BGK oraz wykonywaniu zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegających na promowaniu dostępnych możliwości finansowania wsparcia i rozwoju. Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane w celu rejestracji na wydarzenie i wzięcie w nim udziału na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, polegającego na organizowaniu wydarzeń informacyjnych dotyczących jego działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez Bank przez czas prowadzenia komunikacji mailingowej, a dane uczestników wydarzenia przez czas jego trwania lub przez czas ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wydarzeniem. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie zawartych z BGK umów i porozumień, wspierają Bank w prowadzeniu jego działalności, w tym zwłaszcza podmiotom specjalizującym się w działalności IT.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.